До головної...

Зустрілися два ФОП-а


Антон Коноваленко


Додаток 12


У кiнець |  Попередній |  Перелік додатків  |  Наступний |  Повернутись...

Проект


До Господарського суду м. Києва

01030, м. Київ-030,

вул. Богдана Хмельницького, буд. 44-в,


Позивач:

Фізична особа-підприємець ФОП2,

який діє на підставі Виписки з ЄДР, РНОКПП ***

Розрахунковий Рахунок UA *** в АТ КБ "ТотБАНК"

Юридична адреса: Адрес.

Фактична адреса: Адрес.

Тел. +38 0** ***

e-mail: ***


Відповідач:

Фізична особа-підприємець ФОП1.

який діє на підставі Виписки з ЄДР, РНОКПП ***

Юридична адреса: Адрес1

Фактична адреса:

Тел. +38 0** ***, +38 0** ***

e-mail: ***


Представник Відповідача

Адвокат Адвокат1

АБ "Адвокат1 та Партнери"


Вартість позову: 53385,47
(прописом п’ятдесят три тисячі триста вісімдесят п’ять) гривен 47 копійок.


Лист вих. № С-3

Від 26.11.2020 р.


До судді ***

Зауваження

щодо дій адвоката, далі Адвокат, — Представника Відповідача

В рамках Справи № ***


за позовом Фізичної особи-підприємця ФОП2

до Фізичної особи-підприємця ФОП1

про стягнення 53 385,47 грн,


Прошу долучити до Справи №*** від 11.09.2020 р., надалі Справа, — "Зауваження щодо дій адвоката — Представника Відповідача в рамках Справи №***", далі Зауваження.


Зауваження

Позивач вважає дії Адвоката — Представника Відповідача — в рамках Справи — недостатньо професійними та такими, що не відповідають нормам адвокатської етики.

Відповідно до вимог Господарського Процесуального Кодексу України п. 3 Статі 80 Відповідачем надано Суду "Відзив на Позовну Заяву від 11.09.2020 року", далі Відзив, без вказівки дати підготовки або передачі документу до Суду.

В цьому документі — є низка помилок та некоректних посилань на норми чинного Законодавства України та пункти Договору та Акту, наданих Позивачем в якості доказів.

Роздивимось деякі ствердження Сторони Відповідача у Справі, використані у Відзиві.

— 1 —

Загальна неохайність при складанні Відзиву.

— Абзац 54 Відзиву — помилка у вказівці сторони договору між Відповідачем та АБ "Адвокат1 і Партнери" — Прізвище вказано неправильно — ця помилка надає іншій стороні у справі можливість заперечувати факт існування вказаного договору.

— Абзац 54, 55 — згадка про суму и документ при відсутності доказів — надає Позивачу можливість заперечувати визнання здійснення сплати сумі у розмірі 3000,00 грн. як сплату за послугу написання Відзиву на Позовну Заяву.

— В пункти "Позивач" неправильно вказаний e-mail Позивача — має бути *** (не принципово, але ж має місце).

— на конверті в адресі Позивача не вказані будинок і квартира Позивача, що ускладнило доставку Відзиву та сприяло затягуванню строків розгляду Справи.

— В преамбулі Відзиву Сторона Відповідача стверджує, абзац 2, цитуємо: "Оцінюючи в сукупності обставини, на яких ґрунтуються вимоги та докази позовної заяви від 11 вересня 2020 року поданої ФОП ФОП2. щодо стягнення грошових коштів на загальну суму 53385,47 грн. вважаємо необґрунтованою та не підлягає до задоволення з наступних підстав." Речення складено з помилками — припустимо з контексту Відзиву, що Сторона Відповідача в даному абаці вважає необґрунтованою саме Заяву/Позив і вважає саме її такою, що "не підлягає до задоволення", але ж це тільки припущення.

— Абзац 6 Відзиву має тільки констатацію думки Сторони Відповідача без наведення будь яких виводів, цитуємо: "Так, як потреба у надані послуг за Договором про надання послуг №05 від 05.07.2019 року відпала і будь-яких завдань зі сторони Відповідача не надавалися так, як передбачено у пункті договору 1.4., 1.5 Договору." . Сторона Відповідача обриває фразу не зробивши ніяких виводів: "…Потреба у надані послуг … відпалИ, і будь яких завдань не надавалося… Про що тут сказано і взагалі — що? Де висновок? Також Позивачем підкреслено неузгодженість єдиного і множини. Це невідпрацьований документ.

— Адвокат неодноразово посилається у тесті Відзиву на документи, які ще не надані, а мабуть будуть колись надані. Суд та Позивач не повинні розглядати посилання на документи і докази, яких ще немає, яки може будуть надані, а може і не будуть, які може є, а може їх і взагалі немає…

— 2 —

Загальна недбалість, недисциплінованість адвокату при виконанні обов’язків по Справі.

На перше засідання у Справі адвокат прийшов не будучі напоготові.

Несвоєчасність процесуальних дій:

— Відзив надано до Суду у день засідання, за призвело до призначення Судом додаткового засідання;

— Додатковий документ — Лист-Претензія надано таким чином, що він отриманий Позивачем зо добу до судового засідання і через два тижня після вказаної дати підготовки документа.

— 2 —

Недостатній рівень професіоналізму.

— Ствердження Стороні Відповідача суперечать одне одному — абзац 5 взагалі "послуги не надавались" суперечить абзацу 13 оцінка послуг як не наданих "своєчасно та на високому кваліфікованому рівні", що нібито стало причиною того, що "із сторони Відповідача направлена до позивача вимога про розірвання договору в односторонньому порядку." Якщо послуги не надавалися, як вони можуть бути оцінені як таки, що порушують умови Договору стосовно їх своєчасності та недостатньо кваліфікованого рівня виконання и як це ствердження може бути підставою для вимоги розірвання договору, якщо послуги не надавалися?

— Ствердження Стороні Відповідача суперечать одне одному — в абзаці 33 Сторона Відповідача стверджує, що позивачем "Не законно нараховано" пеня та інфляційні збільшення. В абзаці 34 стверджує, що вони взагалі "Не повинні нараховуватись", бо "послуги не надано". В абзаці 35 Сторона Відповідача починає розбирати, яки порушення були допущені при розрахунку пені… Питання: якщо послуги не надавалися и пеня не нараховується або нараховується не законно — все, справа закрито — навіщо розбирати порушення в нарахуванні пені.

— Адвокат як аргументи необґрунтованості Позову надає посилання, які точно також можуть бути і аргументами обґрунтованості Позовної Заяви, наприклад, абзаці 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 Відзиву.

— Деякі аргументи Адвоката з невизнання Акту у якості доказу можливо використати з метою звинувачення Відповідача/Замовника у свідомому введенні Позивача/Виконавця в оману за допомогою неправильного оформлення первинних документів, див., наприклад, абзаці 27, 28.

— Адвокат робить категоричні висновки на підстави посилань на пункти чинного Законодавства України, які самі по собі підставою для таких висновків бути не можуть. Так, наприклад, категоричному ствердженню абзацу 32, цитуємо: "Доказів надання послуг, як за актом надання послуг так і за Договором про надання послуг №05 від 05.07.2019 року Позивачем не було надано" передують абзаці 29, 30, 31, у яких наводяться норми Господарсько-Процесуального Кодексу України статей 73, 74, 80, яки, за думкою Сторони Відповідача, повинні використовуватися при розгляді Справи, при цьому Стороною Відповідача не надається ніяких висновків та доказів, чому саме кількість та якість доказів, що надані Позивачем, не відповідають вимогам цих норм.

***

Таким чином, дії Сторони Відповідача в рамках процесу можуть розглядатися як проява неповаги до Суду та Позивача — Сторона Відповідача надає багато інформації — посилань, необхідність якої в рамках Справи дуже сумнівна, іноді деякі висновки адвоката суперечать один одному. В системі Інтернет такі дії з наданням інформації, яку система не встигає обробляти та перестає працювати, кваліфікується як Спам-атака. Таки дії адвоката суттєво ускладнюють роботу Суду, та збільшують час проведення Справи в декілька разів більш за потреби.

На погляд Позивача Сторона Відповідача здійснює таки дії щодо затягування розгляду Справи у спосіб:

— спроб надання на розгляд документів, які мають сумнівне походження, а саме — "Вимоги про розірвання договору";

— цитування норм чинного Законодавства України без відповідних висновків, або взагалі не маючих відношення до суті Справи;

— згадка у Відзиві про документи, які в момент згадки про них ще не надано, а мають бути колись надані — термін подання не вказується;

— згадка у Відзиві про документи, які ще не надано и які, як доведено Позивачем не мають відношення до цієї Справи, а мають бути розглянути у окремий Справі, за Позовом Замовника Виконавцеві до суду, аж ніяк не в рамках Справи, яка ініційована саме Позивачем/Виконавцем.

Ці дії мають бути припинені.

Позивач залишає за собою право звернутися до Національної Асоціації Адвокатів України щодо розгляду дій адвоката у Справі громадянки України Адвокат Адвокат1 щодо відповідності її дій нормам адвокатської етики та дотримання норм Закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та невідповідності рівня її кваліфікації професійним вимогам, а також щодо необхідності припинення дії ліцензії на професійну діяльність АБ "Адвокат1 та Партнери" до отримання виводів Національної Асоціації Адвокатів України за якістю ведення Стороною Відповідача даної Справи.

Слід підкреслити, що методика захисту Відповідача, яка обрана АБ "Адвокат1 та Партнери", висвічує дії Відповідача, як свідоме та послідовне створення умов для здійснення дій, та саме здійснення дій, групою осіб, які спрямовані на невиконання умов договорів, що укладаються, з метою отримання послуг, які свідомо в майбутньому плануються не бути оплачені та не будуть оплачені Відповідачем то його подільниками.

Наведення Стороною Відповідача у якості нібито доказів взаємовиключних аргументів свідчить про недостатній, як для професійного адвоката, рівень кваліфікації адвоката Адвокат Адвокат1

Дії адвоката у Справі Адвокат Адвокат1, представника АБ "Адвокат1 та Партнери", не відповідають вимогам к якості захисту інтересів Відповідача, як таких, що мають законні підстави.

Адвокатом Адвокат Адвокат1 робиться спроба за допомогою невизнання документів, наданих у якості доказів у Справи, визнати Позив недійсним, при цьому, фактично, визнається, що Відповідачем здійснено навмисне їх неякісна підготовка з метою оскаржити можливість їх використання в суді у майбутніх справах у якості чинних доказів.

Дії адвоката у Справі Адвокат Адвокат1 та АБ "Адвокат1 та Партнери" із спробами додання до справі нових документів, не маючих принципового значення для розгляду Справи, цитування без відповідних виводів статей чинного Законодавства України, направлені на затягування судового процесу. Такі дії також порушують норми адвокатської етики, оскільки з умов сплати за кожне засідання адвокат здійснює свідомі дії щодо навмисного затягування процесу заради отримання додаткової вигоди, отримання якої інтересами Сторін у Справи не обґрунтовано.

Навмисне затягування процесу суперечить інтересам Держави Україна, Суду, та законним інтересам Сторін у Справі.

Це може бути приводом для притягнення адвоката Адвокат Адвокат1 та АБ "Адвокат1 та Партнери" до відповідальності.


Дата. ФОП2 Підпис, П.І.Б.